skip navigation

Milieu

De energie welke nodig is om de Triple D installatie voor te verwarmen plus de elektriciteit op te wekken welke nodig is wordt opgewekt met bio-propaan. Hiermee is er nagenoeg geen CO2 uitstoot tijdens het proces. Daarnaast is er veel minder fijnstof en stikstof uitstoot.

Uitsluitend gebruik bio-propaan
De Triple D installatie gebruik voor de energie behoefte van de installatie zelf en het proces uitsluitend bio-propaan. Omdat het proces zelf ook al weinig brandstof nodig heeft is deze toepassing met afstand het meest milieuvriendelijk van alle ontgassing technologieën.

CO2 emissie
Om VOC’s te vernietigen moet er een bepaalde temperatuur worden bereikt waarbij de te vernietigen stoffen een zekere verblijftijd moeten hebben om er zeker van te zijn dat alle stoffen vernietigd worden. Triple D benut de vrijgekomen warmte volledig wat tot gevolg heeft dat er tijdens het proces geen hulpbrandstof nodig is. In het begin moet de unit in korte tijd op temperatuur gebracht en aan het einde van de ontgassing, wanneer de concentratie van de VOC’s zeer laag is geworden is er een geringe hoeveelheid propaan nodig. Hiervoor wordt propaan gebruikt.
In vergelijk tot bijvoorbeeld de techniek van de zogenaamde “gesloten fakkels” kan er tot 98% CO2 uitstoot worden voorkomen. De cryogene Vapor Recovery Unit lijkt in eerste instantie, wanneer er geen hogere benzeen concentraties zijn, een goed alternatief maar bij de productie van de benodigde stikstof wordt er ook een grote hoeveelheid CO2 geproduceerd.
Bovendien betaald een opdrachtgever dus maar een kleine hoeveelheid propaan.

Fijnstof
Bij de verbranding van propaan komt er een geringe hoeveelheid fijnstof vrij. Triple D gebruikt zeer weinig propaan en daarmee is de fijnstof uitstoot ook minimaal. Anderen die gebruik maken van een diesel generator voor de elektriciteitsopwekking stoten een veelvoud aan fijnstof uit.  

Stikstof
Omdat het Triple D proces tijdens de ontgassing geen propaan verbruikt en uitsluitend de VOC's vernietigd rond de 850 graden C. zal er een beperkte hoeveelheid NOx worden uitgestoten. Anderen die propaan als hulpbrandstof nodig hebben tijdens het proces en bovendien op temperaturen van ruim 1.000 graden C. ontgassen zullen daarmee grote relatief grote hoeveelheden NOx uitstoten.