skip navigation

De Triple D installatie

De Triple D installatie is een CTS ontwikkeling met ondersteuning van de firma Dürr en CTS heeft op de innovaties een pending patent.

Het hart van de installatie wordt gevormd door een RTO. Dit soort installaties staat normaal achter een productieproces waarbij de afgassen van dat proces moeten worden gezuiverd voordat ze mogen worden geëmitteerd. Deze afgassen zullen vrijwel altijd een LEL niveau hebben van onder de 20% LEL.
Omdat bij het ontgassen dampen uit een tank(er) worden onttrokken met een veel hogere LEL is het niet toegestaan deze, zonder maatregelen, in de RTO te leiden. De maatregelen hebben wij tot uitvoer gebracht in de Safetytrain.
Om de RTO op bedrijfstemperatuur te brengen is er propaan nodig en ook op het moment dat er tot een zeer lage LEL ontgast moet worden is er een kleine hoeveelheid propaan nodig om de energie die in de te ontgassen dampen op dat moment onvoldoende wordt om de bedrijfstemperatuur te handhaven.

Triple D intstallatie