skip navigation

Triple D

Het verwerken van dampen met Vluchtige Organische Componenten (VOC’s), beter bekend als “ontgassen”, is een handeling die bij opslagtanks op terminals gebruikelijk is maar voor tankers in de binnenvaart is dit vrij nieuw, ondanks dat er Europees beleid over is vastgelegd wat in de komende jaren overal in Europa moet worden geïmplementeerd.

  • De thans bestaande ontgassing technieken hebben een probleem benadering die ongunstig is voor het milieu, zeker waar het gaat om de bijkomende uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. Daarnaast levert de Triple D methode een kostenbesparing op voor de opdrachtgever. 

In de afgelopen twee jaar is er de innovatieve Nederlandse Triple D technologie ontwikkeld welke vanaf nu een milieu vriendelijke, snelle en goedkopere oplossing gaat bieden.
Het project is ontwikkeld door Clean Technology Systems Benelux (CTS) met Vanderwerff Project Management waarbij zij onder meer ondersteund zijn door de firma Dürr AG. CTS is volledig patenthouder van de “pending” patenten. In de periode tot juli 2020 zullen met ontgassingen de uitgangspunten van de techniek worden gevalideerd.
De ontwikkeling is daarnaast mede mogelijk gemaakt door:

  • MIT Provincie Zuid-Holland
  • Sofie fonds Gemeente Rotterdam
  • Interreg Vlaanderen – Nederland
  • Multi Instruments Analytical
  • FAS Flüssiggas Anlagen
  • Dürr AG

Het Triple D project is mede gefinancierd vanuit het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu