skip navigation

Toekomstplannen

In het afgelopen jaar hebben wij zoveel mogelijk soorten ontgassingen uitgevoerd. De opgedane ervaringen bevestigen de mogelijkheden en de stappen richting de toekomst zijn vastgelegd.

De software van de RTO is uitgebreid en hiermee hebben we ook succesvol onbemande projecten kunnen uitvoeren. De voorbereidingen zijn inmiddels getroffen om een tweede unit te bouwen die ook gebaseerd is op een RTO.

Wat wij ook hebben geleerd is dat bij een hoge start LEL van bijvoorbeeld 700%, de RTO een dusdanige luchtbijmenging nodig heeft dat het tijdvoordeel niet behaald kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat wij vergevorderd zijn met het ontwikkelen van een nieuwe unit die goed met een hoge LEL concentratie kan functioneren en met behoud van de milieuvoordelen van de RTO techniek. Deze ontwikkeling zal rond de zomer van 2021 leiden tot het in opdracht geven van een derde unit. 

Wij zullen in 2022 weer drie of vier units in opdracht geven en de werkzaamheden ook gaan richten op België en Duitsland. Hiertoe zijn al gesprekken opgestart en ook daar kijkt men uit naar de mogelijkheden om ontgassingen uit te voeren met minimale neveneffecten voor het milieu wat op dit moment niet mogelijk is.

In de erop volgende jaren zullen wij in het tempo van de implementatie van het Europees Ontgassing beleid ook activiteit ontplooien in de andere Europese landen die oven terminals en haven beschikken. Het ligt in de lijn der bedoelingen dat dit vormt krijgt in samenwerkingsverbanden met lokale partners die landen. Deze partners zullen ook de dienstverlening van CTS als partner van Dürr vorm gaan geven zodat ze specialist worden op het gebied van “air purification”.