skip navigation

Toekomstplannen

In de periode tot juli 2020 gaan wij zoveel mogelijk soorten ontgassingen uitvoeren om de werking van de ontgassingsunit te valideren.

Dit kan leiden tot optimalisaties en daarnaast wil Triple D nog nieuwe toepassingen gaan ontwikkelen die tot verdere optimalisaties van ontgassingen moeten gaan leiden. Wij verwachten in de loop van 2020 de opdracht te kunnen geven voor de realisatie van meerdere Triple D installaties zodat wij kunnen bouwen naar een flexibel in te zetten vloot van installaties. In de aanvang periode zullen wij werken aan een netwerk in Nederland en België en in de tweede helft van 2020 zullen er ook activiteiten ontplooid worden in Duitsland.
In de erop volgende jaren zullen wij in het tempo van de implementatie van het Europees Ontgassing beleid ook activiteit ontplooien in de andere Europese landen die oven terminals en haven beschikken. Het ligt in de lijn der bedoelingen dat dit vormt krijgt in samenwerkingsverbanden met lokale partners die landen. Deze partners zullen ook de dienstverlening van CTS als partner van Dürr vorm gaan geven zodat ze specialist worden op het gebied van “air purification”.