skip navigation

Disclaimer

Deze website informeert over de Triple D activiteiten, op dit moment zijnde de samengevoegde activiteiten van Clean Technology Systems Benelux VOF en Vanderwerff Project Management BV. Het biedt internetgebruikers informatie over Triple D en de diensten die zij kan bieden. Triple D is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website door de gebruikers, en het behoudt zich het recht voor om passende wettelijke maatregelen te nemen voor het herstel van schade veroorzaakt door onbehoorlijk of illegaal gebruik.

Triple D behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te ontzeggen, op elk moment en voor elke gebruiker, naar eigen goeddunken. Reproduceren van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Inhoud: Het doel van de links op deze website is om de gebruiker te informeren waarbij Triple D niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele foutieve koppelingen of voor de inhoud van de andere websites naar waar wordt gelinkt.

Aansprakelijkheid: De gebruiker van de website als enige aansprakelijk worden gehouden voor de overtredingen die leiden tot schade bij de gebruiker en/of Triple D door het bezoeken van de website van Triple D. 

Alle verklaringen, anders dan verklaringen van feiten op deze website, inclusief en zonder beperking verklaringen met betrekking tot potentiële toekomstige plannen en doelstellingen van het bedrijf, zijn forward-looking statements die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er is geen garantie dat dergelijke verklaringen volledig zullen overeenstemmen met werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen waarmee er wezenlijk verschillen van de resultaten kunnen ontstaan. Triple D waarschuwt dat deze forward-looking statements ook onder invloed staan van externe omstandigheden. Ondanks dat Triple D hiernaar streeft zal Triple D niet verplicht zijn om informatie te actualiseren of te herzien op deze website, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.