skip navigation

Pijpleiding ontgassing

Dankzij meesturende achterassen, een gesloten systeem en bio-propaan brandstof ontgassen wij vlamloos, efficiënt en milieuverantwoord op iedere locatie.

Ontgassen is een belangrijke voorwaarde wanneer er een inspectie, reparatie of modificatie aan de pijpleiding moet worden uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om een leiding op een terminal, maar ook om grote transportleidingen over lange afstanden die vaak in de openbare ruimte moeten worden ontgast. Hierbij zijn omgevingsfactoren dus van groot belang. De TripleD ontgasser verwerkt de dampen in een volledig gesloten systeem met een maximale afbraak van schadelijke stoffen dus een minimale belasting voor het milieu en de omgeving.
De ontgassing zelf is niet anders dan bij een landtank of een schip en er is dan ook geen beperking voor de Triple D installatie om ook hier succesvol te werk te gaan.

Omdat dit per project om zeer verschillende opdrachten gaat, moet hierover altijd contact worden opgenomen.