skip navigation

Pijpleiding ontgassing

Wanneer een pijpleiding ontgast moet worden dan is de capaciteit van de ontgasser van belang en heeft Triple D met 5.000 m³/uur een groot voordeel.

Ontgassen is een belangrijke voorwaarde wanneer er een inspectie, reparatie of modificatie aan de pijpleiding moet worden uitgevoerd. Hierbij is er anders een explosie risico welke middels de ontgassing dient te worden vermeden. Het kan daarbij gaan om een leiding op een terminal maar ook op grote transportleidingen over lange afstanden.
De ontgassing zelf is niet anders dan bij een land tank of een schip en er is dan ook geen beperking voor de Triple D installatie om ook hier succesvol te werk te gaan.
Omdat dit per project zeer verschillende opdrachten zijn moet hierover altijd contact worden opgenomen.