skip navigation

Onderhoud afgasinstallatie

Op terminals staan veel RTO’s en VRU’s als vaste installaties die ook regelmatig onderhoud behoeven. Om een productiestop te voorkomen kan de tijdelijke inzet van Triple D uitkomst bieden.

Dit soort installaties moeten op een efficiënte manier proces- of proces gerelateerde dampen te verwerken. Bij dit onderhoud zal er vooraf afstemming plaatsvinden tussen de onderhoudsdienst en de operationele dienst. Idealiter zal dit onderhoud plaatsvinden tijdens een stop maar er kunnen omstandigheden zijn dat dit lukt of er onverwacht een uitval heeft plaatsgevonden. De procesflow kan dan vaak wel wat kan worden beperkt. Op dat moment zijn er geen problemen rond de LEL want die zal dan ruim onder de 20% zijn waarmee de Triple D RTO de maximale capaciteit van 5.000m³/uur kan verwerken.