skip navigation

Scheepsontgassing

Na ladingwissel kunnen wij restdampen uit meerdere ruimen tegelijk op afroep aan de kade snel en verantwoord verwerken.

Met de veranderende regelgeving mag er binnenkort in heel Europa niet meer varend worden ontgast. Naast milieuschade en stankoverlast (en soms ook op lange termijn gevaar) voor omwonenden is er met name een direct gevaar voor de personen aan boord. Bij onderzoek zijn in de stuurhut bijvoorbeeld benzeen concentraties gemeten tussen 10-130 ppm, terwijl de acceptabele norm slechts 1 PPM is ( 3,25mg/m³).

Het ontgassen wordt vanaf juli 2020 verplicht voor een eerste lijst met stoffen die onder de norm van 10% LEL moeten komen en is dus van groot belang voor het personeel dat langdurig in de dampomgeving moet werken. Er zijn echter nog weinig voorzieningen voor ontgassing beschikbaar, wat zal leiden tot lange wachttijden en daardoor hoge kosten.

Na aflevering van een lading wordt in veel gevallen een nieuwe, meestal andere, lading gezocht in de buurt van het lospunt waardoor het onaantrekkelijk wordt om tussendoor naar een vast ontgassingspunt te moeten varen. Triple D probeert hier een bijdrage aan te leveren door met de mobiele ontgasser naar een schip toe te komen en effectief te ontgassen, wat grote kosten- en milieuvoordelen heeft.

De Triple D degasser benut de energie uit de dampen volledig en zorgt daardoor voor de minst mogelijk milieubelasting tijdens het ontgassen.

Omdat bij de TripleD degasser geen vloeistof uit de dampen wordt afgevangen ontstaat er ook geen afvalproduct, waardoor de kosten voor de verwerking hiervan worden uitgespaard.