skip navigation

Testen toepasbaarheid RTO

Wanneer u voor uw procesinstallatie overweegt om een RTO na te schakelen dan kunt u dit nu met een Triple D gedurende een af te stemmen periode testen.

Zo kunt u ervaren of een RTO uw bedrijfsproces en de gerelateerde effici├źntie naar verwachten optimaliseren.
Omdat de Triple D alle meetapparatuur aan boord heeft kunnen er emissie metingen worden uitgevoerd waaruit moet blijken dat het proces met een nageschakelde RTO voldoet aan de emissie richtlijnen.

De Triple D installatie kan dan opereren zonder de LEL reductie omdat in een operationele situatie waarin afgassen worden behandeld onder de 20% LEL liggen.