skip navigation

Certificering

Het CE en RI&E certificaat zijn verkregen wanneer we gaan starten met de ontgassingen. De VCA* en de ISO 9001 zullen in de eerste maanden van de ontgassingen verkregen worden zodat alles in juli 2020 verkregen is.

Tijdens de testfase van de installatie zullen wij ook onze certificaten willen afronden die behoren bij een onderneming die zijn taak serieus neemt. De certificeringen waar wij mee bezig zijn, zijn:

CE certificering

Hiermee wordt vastgesteld dat de componenten en de Triple D installatie als geheel voldoen aan de normen waarmee de installaties bedreven mag worden. Dit is verkregen met de eerste testen.

ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie

Alle veiligheid procedures voor de uitvoerende medewerkers zijn vastgelegd waarbij er in de praktijk moet worden gecontroleerd of alles goed is omschreven en wordt nageleefd.

Wij zijn bezig om de ISO te organiseren. Hiermee worden door Triple D straks alle handelingen op een zelfde manier uitgevoerd waarbij dit veel verder gaat dan de bovenstaande RI&E.

VCA*

De oprichters van Triple D hebben allen den VCA VOL certificaat en zodra wij operationeel zijn kunnen we voor de organisatie het VCA* (één ster) certificaat verkrijgen waarmee voor een opdrachtgever duidelijk is dat veiligheid voorop staat voor Triple D.

ISO 9001

Het vastleggen van de werkwijzen is door Triple D vastgelegd in de handboeken en wij zullen in de eerste fase dit ook gaan borgen in een ISO 9001 certificaat.

Met deze drie certificeringen wil Triple D veiligheid en gerelateerde zorgvuldigheid naar/van haar medewerkers, procedures en opdrachtgevers borgen.

 

      Rise