skip navigation

Tankontgassing

Wanneer een land tank leeg is gemaakt bij een productwissel blijven er dampen achter. Deze moeten milieuverantwoord en efficiënt worden verwijderd.

Bij een tank met een drijvend dak en/of een stikstof deken zal het te ontgassen volume worden verkleind. De dampen hebben een explosieve concentratie welke wordt uitgedrukt in de “Lower Explosion Level”, LEL. Deze LEL kan zeer hoog zijn bij aanvang van een ontgassing. De Triple D heeft een safety norm waarmee dampen met een LEL concentratie van maximaal 20% kunnen worden verwerkt. 

Vanwege de capaciteit is de Triple D installatie van onder de 400% LEL significant sneller dan een andere technologie. Hoe verder de LEL zakt onder de 400% hoe sneller het proces verloopt en bij 20% wordt de maximale capaciteit behaald. Wanneer de eis is dat er wordt ontgast tot op PPM of mg/m³ niveau, hetgeen vereist is bij bepaalde dampen, dan neemt het tijd- en kostenvoordeel nog veel verder toe alsmede hoeveelheid vermeden CO2 -, fijnstof en NOx uitstoot.