skip navigation

Tankontgassing

Bij productwissel, inspectie of onderhoud worden de achterblijvende dampen, dankzij een capaciteit tot 5000m3/hr, door ons snel en efficiënt verwijderd.

De dampen hebben bij aanvang van een ontgassing een hoge concentratie VOC’s die wordt uitgedrukt in LEL (Lower Explosion Level). De concentratie in de tank zal bij aanvang meestal tussen de 100% en 300% LEL liggen. De verwerkingscapaciteit van de TripleD degasser neemt toe naarmate de concentratie lager wordt, tot de maximale capaciteit van 5000 Nm3/hr wordt bereikt. Dit leidt tot een significant snellere ontgassing dan bij andere technologieën.

Zolang de concentratie boven de 5% LEL is, zal er geen steunbrandstof nodig zijn. Het proces functioneert dan volledig autotherm.

Wanneer de eis is dat er wordt ontgast tot op PPM of mg/m³ niveau, hetgeen vereist is bij bepaalde dampen zoals benzeen, dan neemt het tijd- en kostenvoordeel nog veel verder toe alsmede de hoeveelheid vermeden CO2 -, fijnstof- en NOx uitstoot.