skip navigation

Is co2 reductie haalbaar?

22 april 2021

De discussie over de CO2-uitstoot is zowel politiek als maatschappelijk een hot topic. Diverse maatregelen worden besproken en vragen worden gesteld.

Bij het ontwerpen van onze mobiele RTO is al rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu, waarbij we hebben gestreefd naar een zo laag mogelijke uitstoot.

Tijdens een recent lange termijn project, waarbij we een vapor threatment systeem vervingen dat was aangesloten op een tankveld waar Tolueen, Xyleen, Methanol en alcoholmengsels werden opgeslagen, hebben we gegevens verzameld dat ons in staat stelt een vergelijking uit te voeren tussen een gesloten fakkel en onze RTO.

De resultaten zijn te zien in de volgende bijdrage.